2P akronimai

2P

2P yra akronimas Antroji šalis.

Duomenys, gauti iš partnerio, kuris tą informaciją rinko tiesiogiai. Pavyzdys gali būti, kad remiate pramonės konferenciją ir, kaip šio rėmimo dalį, turite prieigą prie dalyvių duomenų, kuriuos renka įmonė, platinusi arba pardavusi bilietus į renginį.