TCPA akronimai

TCPA

TCPA yra akronimas Telefono vartotojų apsaugos įstatymas.

Šis Jungtinių Valstijų reglamentas buvo priimtas 1991 m. ir riboja automatinio rinkimo sistemų, dirbtinių arba iš anksto įrašytų balso pranešimų, SMS tekstinių pranešimų ir fakso aparatų naudojimą. Jame taip pat nurodomi keli techniniai reikalavimai fakso aparatams, automatiniams rinkimo įrenginiams ir balso pranešimų sistemoms, visų pirma su nuostatomis, reikalaujančiomis, kad laiške būtų nurodyta prietaisą naudojančio subjekto tapatybė ir kontaktinė informacija.