URI akronimai

URI

URI yra akronimas Universalus išteklių identifikatorius.

Universalaus vardų rinkinio registruotose vardų erdvėse ir adresų, nurodančių registruotus protokolus ar vardų erdves, narys. Dažnai naudojamas pakaitomis su Universal Resource Locator (URL), kuris yra URI forma.