XML akronimai

XML

XML yra akronimas „eXtensible Markup Language“.

Žymėjimo kalba, naudojama duomenims koduoti tokiu formatu, kurį skaito ir žmogus, ir mašina.