„Marcom“ vertinimas: alternatyva A / B testavimui

Taigi mes visada norime žinoti, kaip veikia „marcom“ (rinkodaros komunikacija), kaip priemonę ir individualią kampaniją. Vertinant „Marcom“ paprastai naudojamas paprastas A / B testavimas. Tai yra metodas, kai atsitiktinis mėginių ėmimas užpildo dvi ląsteles kampanijos gydymui. Viena ląstelė gauna testą, o kita - ne. Tada tarp dviejų langelių palyginamas atsako lygis arba grynosios pajamos. Jei bandymo langelis lenkia kontrolinę ląstelę